Không có sẵn nội dung

Tập đoàn Vsetgroup

Tập Đoàn VsetGroup được thành lập vào năm 2014 do Chủ tịch TRƯƠNG NGỌC ANH sáng lập. Tiền thân là Công ty Cổ phần Điện tử Viễn thông VsetCom. Sứ mệnh của Chúng tôi là triển khai toàn diện các sản phẩm - dịch vụ đúng chuẩn Quốc Tế: - Dịch vụ Điện tử viễn thông - Giao thông vận tải - Xây dựng công trình giao thông nông thôn, dân dụng - Dịch vụ giải trí - Cảnh quan - Cung cấp những giải pháp Tài chính và ngân hàng - Nông nghiệp - Giáo dục

Không có sẵn nội dung